Aktuality

OZNÁMENÍ

Vážení klienti pojišťovny 205, jelikož se nám ani po 8 měsících nepodařilo uzavřít smlouvu s pojišťovnou 205 na neurologii, musíme Vám bohužel oznámit, že do změny přístupu pojišťovny, nebudeme moci...

Více

Kontakt

AD Landek klinika s.r.o.
U Nemocnice 837/2
725 29, Ostrava-Petřkovice

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Správce osobních údajů: AD Landek klinika s.r.o.

se sídlem U Nemocnice 837/2, 725 29 Ostrava-Petřkovice

IČ 28648706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 36743

 

Proč požadujeme Vaše osobní údaje?

Při poskytování zdravotních služeb musíme znát Vaše osobní údaje (včetně osobních údajů zvláštní kategorie), které potřebujeme k poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace v souladu s obecně závaznými předpisy v platném znění, zejména pak zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhláškou 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

 

Poskytování osobních údajů třetím stranám.

Poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám souvisí s poskytováním zdravotních služeb. Mohou být poskytnuty Vaší zdravotní pojišťovně a popř. jinému zdravotnickému zařízení, které si některé údaje, jež potřebuje pro poskytnutí zdravotních služeb Vaší osobě, od nás vyžádá.

 

Jak dlouho jsou u nás uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uschováváme pět let od posledním vyšetření, což je v souladu s vyhláškou 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

 

Jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

Vaše práva vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů 101/200 Sb. v platném znění.

Mezi základní práva patří právo na:

-       na informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,

-       přístup k Vašim osobním údajům,

-       opravu nebo doplnění osobních údajů,

-       přenositelnost osobních údajů.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Můžete se obrátit na správce osobních údajů na adrese sídla společnosti, prostřednictvím datové schránky wr5x6bk nebo elektronicky na adrese klinika@adlandek.cz. Při písemném či dálkovém přístupu budeme za účelem ověření totožnosti žadatele požadovat ověřený podpis, resp. podpis kvalifikovaným certifikátem. Odpověď Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení podnětu.

 

 

AD Landek klinika s.r.o., květen 2018